Kamerkoor Erato
 

Het koor

Kamerkoor Erato is een gezellig, maar ook ambitieus amateurkoor met ruim 20 leden.
Onder de enthousiaste leiding van Roel Griffioen zingen we a capellamuziek, vooral uit de renaissance en de twintigste eeuw, maar met uitstapjes naar de oude muziek, barok en popmuziek.
Het koor is lid van de KBZON (Koninklijke Bond van Zang- en Oratoriumverenigingen Nederland).
De naam van het koor is ontleend aan Erato, de muze van de minnezang uit de Griekse Mythologie.

Koor Zeerijp
Concert in de Der Aa kerk (december 2015, foto door Simone Griffioen)
  Kamerkoor Erato - Postadres: Magnusstraat 91, 9746 BR Groningen - email: